Zoeken

AssetApp - Informatie van een gebouw of element

Bij klikken op een gebouw worden de bijbehorende gegevens getoond:

De foto van het gebouw - wanneer deze in Main is toegekend - en overige gegevens worden getoond.
Gegevens worden alleen getoond wanneer deze ingevuld zijn. Dit betekent in bovenstaand screenshot dat wanneer het bouwjaar leeg was gelaten, de hele regel 'Bouwjaar' niet zichtbaar was. Klikken op een element geeft de informatie weer van dit onderdeel:

Ook hier geldt: gegevens worden alleen getoond wanneer deze ingevuld zijn. 

Acties
Aan de rechterkant staat een knop 'Acties'. Hiermee wordt het mogelijk gegevens te raadplegen, vast te leggen en aan te passen.

Hieronder wordt uitgelegd waar deze knoppen voor dienen. 

Bewerken

Vul gegevens in of verander ze.

Wanneer gegevens wijzigen, laat de AssetApp zien wat de waarde van het veld in Main is en wat er nieuw is ingevuld:

In het screenshot is duidelijk dat in Main een bouwjaar '2001' bekend is en dat zojuist in de AssetApp dit veranderd is naar '2004'.

Over foto's
Wanneer een foto wordt toegevoegd of gewijzigd, dan wordt dit doorgezet naar Main.
Is er nog geen foto aanwezig bij dit element? Dan kan een foto worden toegevoegd en zal deze foto worden opgenomen - ook in Main - als dé foto van het element.
Was er al een foto aanwezig? Dan zal door het wijzigen van de foto de 'hoofdfoto' van het element aangepast worden. De vorige foto blijft bewaard bij dit element en zal zichtbaar blijven in Main en het Dashboard.
Via het Logboek kan deze wijziging doorgevoerd worden in Main.
Let op: na wijzigen, is de nieuwe foto pas zichtbaar nadat  - via het logboek - deze wijziging definitief is gemaakt.

Bijlagen

Alle bijlagen van dit onderdeel worden hier getoond. Het gaat om bestanden die toegevoegd zijn in Main aan dit onderdeel, maar ook om registraties (ingevulde formulieren).
De bestanden kunnen worden geopend of gedownload door er op te klikken.
Let op: het is niet mogelijk rechtstreeks via dit scherm bijlagen toe te voegen.


Notities

Leg met een notitie vast wat er aan de hand is:

Het is mogelijk een categorie te kiezen, een conditiegetal op te geven (afhankelijk van de autorisatie), tekst te typen en een foto toe te voegen.
'Actie gewenst' kan aangevinkt worden. Wanneer dit gebeurt, zal op het Dashboard deze notitie terugkomen in het overzicht 'Actie vereist'. 

Formulieren

Wanneer formulieren bestaan in deze omgeving, zijn ze op te roepen via bovenstaande knop.
De formulieren worden getoond. Er kan er één gekozen, ingevuld en verstuurd worden. 

De bijbehorende registratie wordt getoond bij dit element in de AssetApp getoond bij 'Bijlagen' (met een kleine vertraging) en op het Dashboard bij 'Onderhoud uitgevoerd' en in het inzicht 'Registraties'. 

Werklijst op elementniveau

Via Werklijst is het mogelijk taken zoals aangemaakt in Main, af te melden.
Vink de taak aan die afgemeld moet worden.

Wanneer je naast het afmelden van de taak, ook een notitie en misschien een formulier wil invullen, dan kan dit hier ook. De beschrijving van deze onderdelen staan hierboven.
Pas wanneer je alles hebt gedaan, klik dan op 'Gereedmelden'. Er verschijnt nog een melding die je moet bevestigen.

Werklijst op gebouwniveau
Wanneer in Main taken opgevoerd zijn en je bent buiten op locatie en wilt snel taken afmelden, dan kan dit via het gebouw.
Klik op de gebouwregel en klik onder Acties op 'Werklijst'. Nu verschijnen alle elementen in dit gebouw:

Eén voor één afmelden van de taken is mogelijk, maar wanneer je een specifieke taak kiest, heb je de mogelijkheid al deze taken in één handeling af te melden. Als voorbeeld is hier gekozen voor de taak 'Vervangen':

Alleen de elementen met de taak 'Vervangen' blijven over. Ook alleen die taak wordt getoond.

Onderaan zijn twee knoppen verschenen: Selecteer en Deselecteer.

Bij gebruik van deze knoppen kan nu alles met één druk aan- of uitgevinkt worden. Uietraard kan vervolgens weer één voor één elementen met een taak gevinkt worden.


Overigens wordt ook direct duidelijk welke taken al uitgevoerd hadden moeten zijn: dit zijn de rode regels.


Logboek

In het logboek worden op chronologische wijze alle acties getoond: de wijzigingen, de notities, de afgemelde taken en de registraties.

Op iedere regel staat een driehoekje. Heeft zo'n driehoekje een blauw bolletje met een uitroepteken, dan betekent dit dat er nog actie gewenst is. Het kan zijn dat gemelde wijzigingen nog doorgezet moeten worden naar Main of dat er actie gevraagd is bij een notitie.
Klikken op een regel geeft meer informatie.
Standaard staan alle meldingen gesloten. Klikken op de knop in het paarse kader zorgt ervoor dat alle meldingen geopend worden. De laatst gebruikte instelling wordt per gebruiker onthouden.

        Filter
Bij veel meldingen kan het handig zijn een filter te gebruken, bijvoorbeeld om alleen de meldingen te zien waar actie vereist is,. Klik in dit voorbeeld op de knop in het groene kader:

Vink 'Geen actie meer nodig' uit en klik op 'Toon resultaat':

Alleen de meldingen waarbij nog iets gedaan moet worden, blijven over.
Bovenaan de meldingen staat 'Logboek gefilterd', waardoor duidelijk is dat een filter actief is.
Klik op de knop in het oranje kader om het filter ongedaan te maken.


M
Marcel is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Gerelateerde artikelen