Zoeken

Update november 2022 - AssetApp, Dashboard en Main

De updates betreffen de AssetApp, het Dashboard. Zie hieronder voor de wijzigingen.

AssetApp 

1. Logboek - filtering
In de AssetApp was het het al mogelijk het logboek te raadplegen, zowel op Gebouw- als op Elementniveau.
Standaard staan de logboek-items ingeklapt. Er bestaan nu drie nieuwe functies op dit scherm:


Alle items in- of uitklappen
Met de knop in het groene kader worden alle items in één keer uitgeklapt.


Filter
Met de knop in het blauwe kader roep je een filter op, zie hieronder.
Op deze manier kan gefilterd worden op datum, maar ook op soort logboek-item.

Via dit filter is het ook mogelijk om alle wijzigingen zoals doorgevoerd bij Details, in één keer door te voeren.
In het filter-scherm van een asset, zijn dit alleen de wijzigingen van de asset.

--- Bij het filter op gebouwniveau is het mogelijk om via deze manier alle wijzigingen van de onderlioggende assets in één keer door te voeren naar Main. ---

Wanneer een filter is toegepast, verschijnt de tekst 'Logboek gefilterd', Een filter kan ongedaan gemaakt worden door op de knop in het rode kader te klikken.2. Details - opmerkingenveld

Het Opmerkingenveld wordt nu standaard groter getoond, waardoor alle aanwezige tekst in één oogopslag te lezen is:


Dashboard 

1. Resultaat-knoppen: andere uiterlijk

De knoppen van de resultaten zien er iets anders uit, waardoor het duidelijker is op welke knoppen geklikt kan worden voor meer informatie. Dit zijn de knoppen met een grijs driehoekje bovenaan:


2. Extra Resultaat: Werktaken niet uitgevoerd.
Klikken op de knop Werktaken niet uitgevoerd geeft een overzicht van alle taken zoals opgenomen in Main met een plandatum vóór vandaag.

Bij klikken op Afmelden word je naar de AssetApp geleid waar je de mogelijkheid krijgt de taak af te melden:


Main

1. Component-details: meer ruimte voor opmerkingen

Wanneer nu veel tekst in dit vak geplaatst wordt, is dit sneller zichtbaar door het grotere tekstgebied.2. Component-details: over veld Capaciteit/Grootheid

De lijst horende bij dit onderdeel is nu niet meer een vrij invulbaar veld maar een veld waarbij uit een lijst gekozen kan worden. Uiteraard kan een lijst als deze aangepast worden.M
Marcel is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Gerelateerde artikelen